Forsiden

Høringssvar fra Kari Bentzen

Dato: 24.09.2019

Jeg ber om at området 56 Nordre Hedmark , Rendalen Østfjell/Fonnåsfjellet i sin helhet tas ut av NVEs rammeplan for utbygging av vindkraft.

Jeg har en sterk tilhørighet til hele området nord i Hedmark, også til Tolga Østfjell, og er forskrekket og fortvilet over at traktene med verdifull natur, spesielle biotoper, egenartet kulturhistorie med fauna og dyreliv, i det hele tatt vurderes for slike brutale inngrep som vindkraft utbygging medfører.

Utbyggingen rammer hele Norges befolkning. Ta saken tilbake til Stortinget for formyet behandling og revisjon.

Mvh

Kari Bentzen