Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 341428

Dato: 01.10.2019

Bevar naturen. Stopp forurensinga med turbiner.