Høringssvar fra Eva Rike

Dato: 01.10.2019

Stopp raseringen av norsk natur og viktige friluftsområder for både dyr og folk. Gå ikkje baklengs inn i framtida, benytt utvikla teknologi som Equinor no har utvikla med vindkraft til havs. Ikkje øydelegg noko som kanskje ikkje kan repareres, for kortsiktig gevinst.