Forsiden

Høringssvar fra Karl Jørgen Kristiansen

Dato: 01.10.2019

Utkast til Nasjonal rammeplan for vindkraft er etablert uten at samfunnsnytten for vindkraft er utredet og påvist. En plan uten forankring i samfunnsnytte vil ikke være gjennomførbar grunnet manglende støtte i befolkningen. Rammeplanen bør oppdateres med en påvisning av samfunnsnytte.