Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 511325

Dato: 04.10.2019

Nei, takk til vindkraft på land som gjør enorme ødeleggelser på naturen vår. Dette er ikke miljøvennlig. Ødelegge natur for en relativt begrenset mengde med ren energi, tilbake til tegnebrettet med dere. Også skal det i tillegg drives av private foretak som kun tenker profitt og ikke tar hensyn til miljøet.

Nei, takk.