Forsiden

Høringssvar fra Olav Hatlestad

Dato: 01.10.2019

Hei. Olav Hatlestad er mitt navn, frå Vaksdal kommune i Hordaland. Eg er aktiv rypejeger, å fjellvandrer generelt.

Eg er sterkt i mot norsk rammeplan for vindkraft på land, då dette er eit direkte overgrep mot vår ekstremt sårbare natur, artsmangfold og identitet. Mange av vore store innsjøer er allerede ofra å blir brukt til fornybar energi, dei er regulert til badekar som blir tappa ned å fylt opp ved behov. Og no vil de ta fjella i frå oss og!? Selge dei til private, utenlandske aktører på jakt etter profitt!? Og i tillegg dra klima kortet for å trigge samvittigheten. Usmakelig.

I følge FN's klimarapport er den største klimatrusselen areal opptaking, hva er vel då meir i strid med det enn å bygge ned ytterligere av vår sårbare og mangfoldige natur?

I tillegg til diverse dyr, insekt og fuglearter er tur i fjell og skog for rekreasjonen og helsas skyld meir i vinden enn noken gang. Det er bevist att økt bruk naturen har enormt positiv helsegevinst.

Eg har ei klar oppfordring: skrot rammeplanen, reverser allerede gitte konsesjoner og sats heller på opprustning og oppgradering av vannkrafta. Det er for lite å vinne med vindkraft på land, å altfor mykje å tape. Vær så snill, høyr på folket.