Forsiden

Høringssvar fra UL Framtidsvon

Dato: 01.10.2019

Det er beklaglig at en maktelite som har kommet seg i posisjon ved valg, kan overkjøre den norske befolkning på en slik måte at det ødelegges enorme områder med natur, kun for å gi enkeltaktører stor profitt på våre naturressurser og med unnskyldning på at vi har behov for mer energi som skal sendes ut

Dette gjøres i en forhastet hastighet man ikke ser i andre saker statsaparatet handterer. Det er skøvet tilside bekymringer og forskning som viser at dette vil gi en kraftig ødeleggelse av natur som er irreversibelt. Det er kjent at det også er utfordringer med infralyd. infralyd er noe man vet kan gi fysiske plager over tid. Det er også et problem med miljøfiendtlige stoffer som spres i området der turbinene settes opp. Mikroplast vi allerede vet er et problem vil eskalere, noe som til sist vil følge hele næringskjeden, som til sist også vil havne på matbordet, også til regjeringsmedlemmenes barn og familie. Er de virkelig villig til å offre miljøet på en slik måte, kun for kortsiktig tankegang om profitt, som kun gagner et fåtall og rasserer for et stort flertall i Norge.

Hvem har gitt regjering tilladelse til å harselere på en slik måte med vår natur? Inge, men det er betenkelig at en regjering kan snu ryggen til befolkningen og deres rungende NEI. Har det vert noe konsekvensutredning for hva slags følger dette kan gi i ettertid? Altså å overse befolkningens, NEI.

Hva vil det gjøre med tilliten til systemet?

Burde ikke befolkning og regjering være mer samstemt føre slike store inngripen i vår natur skal gjennomføres. Først da kan man ta denne prosessen alvorlig og ikke som et tegn på en prosess, totalt uten interesse av å lytte til de forsknings resultater som er lagt ut.

På hva slags grunnlag har en sittende regjering rett til å maltraktere vårt land på en slik måte der vi aldri noensinne kan reversere det som er iverksatt. Det er mange i dette land som maktesløst forsøker å si NEI. Derimot økes hastigheten for igangsettelse slik at det ikke skal være mulig å få stanset dette.

Det er kritikkverdig at en regjering overkjører så totalt den motstand som er opp mot dette prosjektet. Dette er mennesker som genuint er opptatt av miljø og natur. I andre saker, der det er usikkerhet om konsekvenser, stanses planer og det utredes mer. Det er derimot ikke tilfelle fra regjering, når det kommer til å utarme Norge for de verdier som er her.