Forsiden

Høringssvar fra Gerd Lorås

Dato: 02.10.2019

Vindturbiner på land ødelegger sårbare økosystemer, fugler, innsekter, dyr . Til havs ødelegger de havbunnen ,gyteplasser for fisk og fugletrekk, Vindkraft bruker forurensende industri ig barnearbeid for å lage disse vindturbinene! Vi må ta vare på jordkloden og ikke ødelegge mere natur,