Forsiden

Høringssvar fra Eva Refvik

Dato: 30.09.2019

Jeg vil ikke ha vindmøller i Kvinnherad fordi:

  • hensynet til dyrelivet, spesielt fugler og innsekt.
  • Vi ligger like ved en nasjonalpark, et industriområde der passer ikke inn.
  • Vi er en vannkraft kommune, vi leverer nok strøm.
  • turismen i kommunen vil lide.
  • Vi har et ansvar for å levere naturen videre til slekter etter oss, uten å rasere den først.
  • De er stygge!