Forsiden

Høringssvar fra Mats Torset

Dato: 01.10.2019

Norge er i dag truet av en massiv vindkraftutbygging. Rammeplanen er et ledd i dette og var tenkt å finne områder med minst konflikt for at utbyggingen skulle skje med minst mulig motstand. Heldigvis viser det seg at dette er en skivebom og folk har våknet.

"Ikke i min bakgård" er et uttrykk som blir brukt av forkjempere for å sette motstanderene i et dårlig lys. Det er nok riktig at det i starten i hovedsak var de som fikk dette i sin "bakgård" som kjempet mot. Men det som er reelt er at alle disse har fått en grunn til å sette seg inn i vindkraftbransjen. Da ser man at begrunnelsene for utbygging ikke holder mål. Nå er lokal motstand gått over til nasjonal motstand basert på innhenting av kunnskap på egen hånd. For kritiske innvendinger fra media er få, og fraværende fra styresmaktene.

Argumentasjonen for vindkraft er repeterende og på udokumenterbart grunnlag:

Vi trenger mer kraft for og fullkelektrifisere Norge. - Ja noe kraft trengs, men energieffektivisering og oppgradering av vannkraft holder i massevis. Hvis man f.eks har brukt pengene som var brukt til bygging av kraftlinjer til fosen til energieffektivisering hadde man høyst sannsynlig hatt mye mere utbytte i form av sparte TWh.

Vi må bidra til å få ned det globale Co2 utslippene. - Kjempefint om vi kan bidra, men vindkraft er ikke veien å gå. Ingen kan dokumentere at eksport av norsk fornybar kraft virker inn på de globale Co2 utslipoene. Kun reduksjon i kvotene for kvotepliktige sektor kan hjelpe. Noe som ikke styres av vår eksport. Om en slik reduksjon av kvoter kan hjelpe er også meget tvilsomt. Så lenge det produseres like mye kull/olje/gass vil dette bli brukt. Markedet bestemmer. Går "omsetningen" ned i kvotepliktige sektor vil det bli mere råvarer på markedet. Prisen går da ned og forbruket i ikke-kvotepliktige sektor vil øke.

Vi skal elektrifisere sokkelen - Dette hjelper kun for det nasjonale bildet, gassen det ute som ikke blir brukt i strømproduksjon blir sent videre for bruk. Utslipp fra arbeidet for elektrifisering vil aldri bli oppveid. Hadde man brukt pengene til å funne løsningen på Co2 fangst hadde det vært mye større nytte i dette. Kosten for Utsira er godt over den estimerte kosten for "månelandingen" som ble for dyr.....

Dette er noen eksempel på argument forkjemperene og vindkraft lobbyen bruker, men trenden er lik. De bruker de samme argumentene om og om igjen og har media på sin side for å få det ut. Uten å ha noe som helst dokumentasjon på det de sier.

Dette er altså eksempler på det motstanderene finner ut når de setter seg inn i saken. Når man da i tillegg opplever å bli totalt overkjørt av utbygger og NVE blir man rasende. Konsekvensutredninger som ikke er i nærheten til å holde mål, hemmelighold og "fast track" for å unngå mobilisering imot, naturverdier er satt til 0 ++. Dette er nok tema som dere har fått inn svært mye av så jeg skal ikke gå nærmere inn på dette.

Ali i alt er det ingenting som tilsier at det skal være nødvendig med vindkraft i Norge.

Min oppfordring er: Skrot hele rammeplanen, avvis alle bye konsesjonssøknader, trekk tilbake alke konsesjoner gitt som ikke er bygget!