Forsiden

Høringssvar fra Reidun Ueland

Dato: 30.09.2019

Høringssvar fra Reidun Ueland

Jeg håper at ansvarlige politikere nå skrinlegger og reverserer NVEs utkast.

En redder ikke klimaet med å ødelegge naturen. Dette er en rasering av natur og dyre-/-insekt/-fugleliv, samt menneskers helse.

Eksisterende vannkraftverk bør istedet oppgraderes, og det bør være lik subsidiering av vannkraft som av vindkraft.

Ansvarlige politikere bør også ta på alvor hvordan lokaldemokratiet er blitt overkjørt i prosessen. Og det sinnet/frustrasjon/sorg dette har ført til over hele landet. Det er ikke en slik styring vi vil ha i Norge.