Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 365928

Dato: 01.10.2019

Vindkraft redder ikke miljøet. Vindkraft beslaglegger strore arealer urørt natur. Natur er nødvendig for rekreasjon, psykisk helse og et aktivt liv for de fleste mennesker. Å ødelegge naturen redder ikke miljøet.

Vindkraft gir forholdsvis lite energi som kan brukes i forhold til turbinenes energiproduksjon. Utbyggingen medfører store inngrep i naturen som aldri kan reverseres. Vindturbinene viser seg å bli høyere og høyere, og det medfører belastninger i nærmiljøet med både konstant støy, og blinkende lys i mørkret. Dette vil medføre forringelse av verdien av eiendom i nærhetene av disse vindparkene, og er en stor belastning i hverdagen for mennesker som bor i nærheten av en vindpark.

Iskastning vil medføre en risiko for å bevege seg i områder som er utbygd. Dette vil gi restriksjoner på muligheten til å bruke områdene vinterstid.

Erfaring fra andre steder i verden viser at det er stor risiko for oljelekkasjer fra turbinene. Oljelekkasjer i fjell og utmark vil vi katastrofale virkninger med forurensning på både natur og dyreliv.

Det er kjent at turbinvingene forårsaker at store mengder fugler og insekter bli drept. Det vil medføre større ubalanse i natur og fauna. Verden trenger balanse i økosystemene for å holde seg frisk.

Materialet som brukes i teknologien benytter flere typer mineraler som det er begrenset mengde av i verden, det er stor risiko for at vi etterhvert blir tom for disse. Det er kjent at flere av disse mineralene utvinnes av barnearbeidere og voksne som arbeider under livsfarlige og uverdige forhold. Norge kan ikke være bekjent av å utnytte mennesker i nød til egen profitt. Samtigig er det pr. i dag ikke kjent hvordan materialet i turbinvingene kan resirkuleres, og det vil medføre enorm merbelastene forurensning når levetiden på turbinene er over.

Hvem har juridisk ansvar for å rydde opp? Hvem har økonomi til å rydde opp av grunneiere eller kommuner når investeringsselskapet er konkurs? Det norske folket ønsker ikke dette og må ikke tvinges til å bli utgiftsbærer.

Utbygging vil i stor grad forhindre friluftliv og turisme. Store deler av vår kystlinje er allerede utbygd, og er godt synlig når manferdes langs kysten. Det er ikke slik vi vil vise fram landet vårt.