Høringssvar fra Anne Nerdrum

Dato: 29.09.2019

Høringssvar angående Vindkraft i Norge.

Gjelder spesielt område 2, Songkjølen og Engerfjell.

Etter at man har gitt konsesjon for vindkraft i ovennevnte områder, er det kommet nye føringer som tilsier at man bør ta konsesjonen opp til ny vurdering.

Man har forstått nå at vi ikke trenger vindkraft i Norge.

De negative konsekvensene er større enn vinningen.

Her i Sognkjølen skal man sprenge i stykker et område på 21,6 kvadratkilometer.

Det blir ingenting igjen av friområdet og opplevelsesverdien i området.

Her er gammelskog, utrydningstruede planter og dyr, kulturminner (Løvbergmyra som var slipp-plass for hjemmestyrkene under krigen. Minnesmerket står), setre, gamle stier.

Folket som bor og ferdes her og blir berørt av utbyggingen må bli hørt!

Skal regjeringen sitte og se på at fremmede kommer her og tar seg til rette og gjør uopprettelig skade for nå og fremtiden.

Tyskerne ønsker ikke vindkraft i sitt eget land en gang.

Men viktigst er det at her i Norge er 71% av befolkningen mot utbygging av vindkraft.

Lytt til folket!

Det er oss dere skal serve.

Mvh. Anne Nerdrum,

Psykomotorisk Fysioterapeut.