Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 470214

Dato: 01.10.2019

Jeg sender dette svaret fordi jeg er i mot vindkraft! Nei til vindkraft!!