Forsiden

Høringssvar fra Hans Lennart Lindkjølen

Dato: 30.09.2019

Det riktige vil være å starte med å oppgradere eksisterende vannkraftanlegg - her er det mye å hente. Deretter bør det satses på solenergi, bølgekraft og havvindanlegg. Dersom dette ikke er tilstrekkelig kan det settes opp vindturbiner i industristrøk eller langs motorveier slik det gjøres enkelte steder i utlandet.

Landbaserte vindkraftanlegg må aldri settes opp i urørt norsk natur - til det er de store irreversible inngrepene i naturen altfor store. Hva skjer med vindturbinene, betongfundamentene og anleggsveiene den dag vindturbinene ikke lenger vil være i drift ?