Forsiden

Høringssvar fra Roger Enersen

Dato: 30.09.2019

Jeg støtter fullt ut Rendalen kommunes høringssvar og ber om at område 56 i Nordre Hedmark taes ut av planen!