Forsiden

Høringssvar fra Astrid Berg Nordrik

Dato: 27.09.2019

Jeg protesterer mot vindkraftutbygging i Nordhordland og resten av Norge. Utbyggingen vll gjøre ubotelig skade på norsk natur, dyre- og fugleliv. Kan dere heller modernisere vannkraftverkene og få minst like mye grønn energi ut av de som ut av den omfattende vindkraftutbygginga?