Forsiden

Høringssvar fra Sverre Olav Handeland

Dato: 29.09.2019

Høyringssvar - NVE sitt framlegg til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Høyringssvaret gjeld utbygging i Kvinnherad kommune (1224) - frå medeigarar i felleseige på gardnummer 185 (Fjellområde i Valen)

Grunneigarane gnr 185 bnr 16, 33 og 32 (Sverre Olav Handeland, Svein Ludvig Handeland og Rune Thorkildsen) er medeigar i eit av dei markert områda for frammlegg til område for utbygging av vindmøller. Som eigarar vil me presisere at me ikkje ønskjer vindmølleutbygging i det aktuelle området. Området vert nytta av oss til beite, jakt og fiske.

Valen den 29.09.2019

Sverre Olav Handeland (185/16) Svein Ludvig Handeland (185/33) Rune Thorkildsen (185/32)