Høringssvar fra Hilde Stråtveit

Dato: 30.09.2019

La oss få ha nærnaturen slik den er. La mennesker og dyr få nyte godt av den! Vindkraftindustrien gjør inngrep i naturen som aldri kan gjøres om på. Stopp i tide!