Forsiden

Høringssvar fra Tone Berg Kjøndahl

Dato: 06.05.2019

Vi har MINDRE enn 5% urørt natur igjen i vårt Norske land, og det minker alarmerende hurtig! Vi har ikke råd til å miste mer! Jeg er utrolig takknemlig for friluftslivet og alt vår natur har å by på. Naturen er viktig både for mennesker og dyr!

MEN Hvis mer av den urørte naturen vår blir bygd ned av industri bestående av disse enorme vindturbinene som både er støyende og estetisk ødeleggende blir aldri disse naturområdene det samme! For alle som har glede av blant annet naturen som den fantastiske rekreasjonsarenaen den er kommer vindkraften til å være ytterst ødeleggende!

190 meter høye vindmøller er helt surrealistisk å forestille seg ute i naturen. De hører ikke hjemme der, og kommer til å påvirke enorme områder av naturen med både lyd forurensning og ødeleggelse av dyreliv og muligheten for friluftsliv! Det er et tragisk bilde som maler seg foran meg når jeg hører hvor store områder som er planlagt utbygget, og jeg mener det må stoppes.

Finnmark er kanskje nærmeste hjertesak for meg. Det er her de største områder av urørt natur i Norge befinner seg, og med tanke på det faktisk bare er 5 % igjen i Norge er det absolutt verdt å ta vare på disse områdene som er av så stor verdi for den norske befolkning, den samiske befolkning og alle planter og dyr som lever her! Det er unik natur, sårbar og estetisk vakker. Vindkraftutbygging vil her synes utrolig godt fra lange strekninger i viddelandskapet som er så karakteristisk for alles Finnmark. Lyden av vindmøllene kan jeg også se for meg vil kunne vandre langt i slik natur.