Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 925295

Dato: 22.09.2019

PÅ NVE sine sider om visjon står det :Dette innebærer at vi skal ta hensyn til samfunnssikkerhet, klimautfordringer, miljø, velferd og verdiskapning i et generasjonsperspektiv.

Nå er dere involvert i en rasering av norsk natur som en aldri har sett maken til, og NVE vil bli husket for dette i generasjoner fremover. NVE har delt ut vindturbin konsesjoner på en slik måte at jeg har har mistet all respekt for NVE.

Dere bør ta ansvar og stoppe det som foregår nå.