Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 130931

Dato: 24.09.2019

Nei til Vindkraft på land