Høringssvar fra Ingrid Katarina Nørholm

Dato: 01.10.2019

Vindturbiner er et stort feilgrep som skader natur og folkehelse. Det er ikke bærekraftig siden det alltid krever balansekraft. Det er utenlandske interesser og kortsiktige subsidier som driver dette. Naturen vår må ikke ofres for trangsynt profittbegjær. Vi trenger ikke denne kraften.