Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 306241

Dato: 01.10.2019

Etablering av vindkraftparker på land bør unngås på alle punkter. Bruk økonomiske og politiske virkemidler til å oppgradere og revitalisere EKSISTERENDE vannkraftanlegg i stedet.

Når vi nå i tillegg vet at framtidig energibehov lett kan dekkes ved oppgradering av eksisterende vannkraftverk er det direkte hasardiøst, unødvendig og direkte uansvarlig å iverksette så store og irreversible naturinngrep som vindkraftparker på land krever og medfører.

Hold fokus på å bevare den største ressursen vi har for framtida - nemlig ren og urørt natur - og legg den unødvendige, svært kostbare, særdeles uheldige og allerede gammeldagse ideen om vindkraftannlegg på land død en gang for alle.