Forsiden

Høringssvar fra Thomas Haugen

Dato: 20.09.2019

Befolkningen har blitt først bak lyset når det gjelder vindkraft.

-Vi trodde det var miljøvennlig, men de omfattende og langtidsvirkende skadene på naturen og dyrelivet kom aldri godt nok frem. Uberørt og verdifull natur med tilhørende dyreliv og artsmangfold raseres og tilintetgjøres helt unødvendig.

-Energien de produserer er mye mer ustabil enn vi ble fortalt, og de er dessuten mer energikrevende enn vi ble fortalt.

-lokalbefolkningen sitter igjen med mye mindre økomonis gevinst enn de ble forespeilet. Befolkningen er ført bak lyset.

-vindkraftbaroner fra andre land beriker seg på vår natur.

Hele prosjektet er en skam, og må avsluttes sporenstreks. Jeg vil på det mest innstendige be politikerne om å være seg sitt ansvar mer bevisst i fremtiden, slik at dere tar dere tid til å faktisk sette dere inn i ting for dere tar beslutninger som får store konsekvenser både for samtiden og fremtiden. Ellers har dere ingen rett til å sitte på den makten dere har.

Dere er folkets tjenere, ikke folkets herskere. Har dere dette grunnperspektivet klart nok for dere, egentlig, innerst inne?

Stopp raseringen av den lille gjenstående del av vår felles uberørte natur. Stopp og reverser alle prosjekter som er igangsatt. Stopp alle prosjekter som er planlagt igangsatt. Ta til fornuften. Ta til vettet. Det er ingen skam å snu.

Med hilsen Thomas Haugen