Forsiden

Høringssvar fra Jørn Gunnesmo Mjøen

Dato: 12.09.2019

Stans raseringen av naturen vår, snu nå!

Vi må beholde det lille som er igjen av urørt natur.