Forsiden

Høringssvar fra Rune Ek Olafsen

Dato: 24.09.2019

Her er mine 13 punkter som viser min motstand til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

· Vind industri ødelegger urørt natur og truer biologisk mangfold.

· Vind industri ødelegger verdifulle rekreasjonsområder.

· Vind industri fører til sterk visuell forurensning.

· Vind industri fører til sterk lydforurensing.

· Vind industri fører til lysforurensing.

· Vind industri fører til lokal forurensing i byggeperioden og senere med slitasje på selve turbinbladene.

· Vind industri ødelegger for turist- og reiselivsbransjen. Norges fordel med mye urørt natur som er verdsatt av egne innbyggere og turister fra hele verden blir kraftig redusert.

· Vind industri ødelegger liv, helse og verdier for de innbyggere som får dette i sitt nærområde.

· Vind industri er ingen klimasak. Dette handler kun om profitt for eiere, utbyggere og grunneiere. Alle som er opptatt av naturen og miljøet, føler avmakt av å oppleve hvordan denne nedbygginga av fjell og utmark seiler inn under falskt flagg.

· Vind industri har ikke livets rett uten kraftig subsidier. Norge bør satse videre på vår store fordel som er vannkraft. Både med oppgradering og fornying av eksisterende anlegg.

· Vindkraft reduserer verdien av eksisterende vannkraft, motvirker oppgradering av vannkraftverk og krev store investeringer i kraftnettet fra spredte anlegg ut over hele landet.

· Som innbygger styrer man ikke hva innbetalte skattepenger går til, men jeg er kraftig imot at mine hardt opptjente penger til fellesskapet skal gå til rasering av norsk natur og at disse verdiene går ut av landet.

· Denne rammen for vindkraft på land må stanses før uopprettelig skade utføres. Tidligere gitte konsesjoner må trekkes tilbake. Våre etterkommere fortjener også å få oppleve Norges fantastiske urørte natur.

MVH

Rune Ek Olafsen

Hovsveien 110

N-1769 HALDEN