Høringssvar fra Line Berget

Dato: 30.09.2019

Jeg støtter høringsuttalelsen som Rendalen kommune har levert.

Line Berget, Noresund