Forsiden

Høringssvar fra Jostein Eide

Dato: 30.09.2019

Vindkraft og FNs Naturpanel nye rapport ikke forenlig

se vedlegg.

Med vennlig hilsen

Jostein Eide

Vedlegg