Forsiden

Høringssvar fra Ingerlise S. Eikeland

Dato: 01.10.2019

Hvorfor?

Hvorfor skal natur og dyreliv gå tapt på grunn av strøm? Vi har nok strøm til Norges befolkning!

Direkte sitat statkraft:

«Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde. Mesteparten av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. På verdensbasis utgjør vannkraften rundt en sjettedel av den totale kraftproduksjonen.»

Jeg sier nei til vindmøller!