Forsiden

Høringssvar fra Gerd Guthormsen

Dato: 01.10.2019

Vindturbiner i norsk sårbar natur vil ødelegge mer enn det gagner. Å industrialisere fri natur er til skade for miljøet og dermed for vårt sårbare klima.