Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 251318

Dato: 30.09.2019

Hei.

Mennesker og lokalsamfunn blir overkjørt og får sin livskvalitet og helse kraftig redusert. DERFOR reagerer folk så kraftig som de gjør.

Og for hva? For at enkeltpersoner og selskaper skal tjene seg rike, skult bak klimaperspektivet? Norsk natur blir ofret. Dette må stanses!