Forsiden

Høringssvar fra Målfrid Fjellandsbø

Dato: 11.08.2019

NEI til vindkraft i Kvinnherad.

Kvinnheradfjella bidrar til betre folkehelse i kommunen. Fjellområdene er flittig bruk både av unge og eldre. Kvinnherad har mange av Hordaland (og vestlandet) sine flottaste fotturar, Ulvanåså Geitadalstind, Englafjell og Mjelkhaug er nokre eksempel på disse. I tillegg ligg mesteparten av Folgefonna nasjonalpark i Kvinnherad med Noregs tredje største isbre som hovudattraksjon. Kvinnheradfjella er svært kuperte og vil kreva store naturinngrep for å bygga tilkomstveger og oppstilling til vindturbiner. Dette vil ikkje bare øydelegge ein heil fjellkommune med visuell forsøpling, det vil rasere urørte fjellområder for kommande generasjoner. Kvinnherad har mellom annet også viktige habitat for havørn, kongeørn og hubro.

Det er fullstendig uansvarlig at ein feilslått og forhasta klimapolitikk skal ha store negative konsekvenser for dagens generasjon, og generasjonen som i framtida vil voksa opp.

Vindkraft i Norge er ikkje forenelig med turisme basert på natur, dyreliv og kulturarv. Kvinnherad er eit av norges vakraste reisemål – og dette er hovedsakelig på grunn av vår unike natur og vårt varierte landskap.

Vindkraft i Kvinnherad vil være i direkte konflikt med den aukande turismen vi opplever i dag.

Kvinnherad produsere ca. 3% av landets EL-energi, samtidig så har vi ca. 0,3% av arealet og 0,3% av befolkninga.

Mi anbefaling er krystallklar: Gi vasskrafta same skattereglar som vindkrafta får idag slik at vi får oppgradert dagens vasskraftverk. Dette vil ikkje bare gi oss meir stabil og regulerbar energi, men vi får også beholda naturen vår. Dette er også i tråd med FN’s nye rapport om naturens tilstand som viser at tap av natur er ein like stor trussel mot kloden som klimaendringene.

NEI til vindkraft i Kvinnherad.