Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 395510

Dato: 01.10.2019

Protesterar med dette mot vindkraftutbygging på land.Dette må stoppast snarast for å begrensa skadane!