Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 486510

Dato: 02.10.2019

MOT vindkraft på land. Vi bør ruste opp de vannkraftverkene vi har på land.