Høringssvar fra Os kommune

Dato: 20.09.2019

Fra Os kommune (Hedmark):

Os kommune er tilsluttet Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). Som en generell uttalelse om nasjonal ramme for vindkraft støtter Os kommune høringsuttalelsen fra USS vedtatt av landsstyret 30. august 2019, der Departementet oppfordres til å skrinlegge forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Vedlegg