Høringssvar fra Tove Hubak Fleischer

Dato: 24.06.2019

Svartype: Med merknad

Dere har nå en mulighet til å endre det som nå foregår i landet vårt. Jeg føler på stor sorg når jeg ser naturen som blir så ødelagt for generasjoner over hele landet. Norge har nok grønn energi i form av vannkraftverk, og de kan oppjusteres uten å gjøre flere inngrep på vår vakre og urørte natur. I tillegg kan det forskes mer på solenergi.

Det føles ikke særlig betryggende at Stadtwerke München og andre utenlandske selskap kjøper seg inn i dette. Tyskland ønsker ikke flere vindturbiner, heller ikke Danmark, så hvorfor skal vi ødelegge vår natur for evig?

Det virker som det er et frieri til EU, men det får være måte på!

Jeg har hytte på Skardsøya på Nordmøre, og her planlegges det 19 vindturbiner på langt over 200 m. Øya er liten, så vi vil alle se dem...og ikke minst høre dem. Jeg antar dere er opplest på hva den jevne duren betyr for folks helse, og her bør også Infralyden tas i betraktning. Her er det flere forskere som har uttalt seg.

Frøya i Trøndelag er et område som nå er under bygging, forferdelig!!! Jeg reagerer på hele prosessen som har foregått der. Det er en fullstendig sammenblanding av politikk og diverse verv, og for meg ligner det på korrupsjon. Dere kan umulig være dere bekjent med en slik saksgang!!!

Jeg er i ferd med å miste troen på demokratiet; når vi har kommunale folkevalgte, så må de høres! Det er de som kjenner dette på kroppen.

Vindkraftverk er IKKE grønn energi! FN’s klimarapport bør leses en gang til!