Forsiden

Høringssvar fra Ingrid Catharina Liss Holen og Jonny Holen

Dato: 01.10.2019

Vi er sterkt i mot all landbasert utbygging av vindturbiner i Norge. Landets topografi og plasseringen av vindturbiner på topper, innebærer at disse store innretningene kan sees på mange mils avstand, og de medfører derfor en sterk visuell forurensning av store områder. Når det hevdes at det kun dreier seg om nedbygging av noen få promille areal, er dette av denne årsak en "sannhet" utenfor hva som har faktisk betydning for det store flertall av mennesker som ufrivillig vil måtte beskue elendigheten. Områder som allerede har fått slike anlegg på plass, f.eks. Nordre Osen, der Raskiftet forurenser en tidligere vakker natur, er nå for mange blitt fullstendig verdiløse, både som boligområder, hytteområder og områder for turer og friluftsliv.
Mvh.
Ingrid Catharina Liss Holen og Jonny Holen, Elverum