Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 162049

Dato: 27.09.2019

Er sterkt i mot vindturbiner på land og til havs.

På land raserer det vår kjære og unike kyst og fjell landskap, tar livet av fugl og er til stor sjenanse både visuelt og mentalt ihht vedvarende lavfrekvent støy.

I tillegg til dette er vindkraft ikkje lønnsamt uten kraftige subsidier. På grunnlag av dette frykter eg økte kraft priser, noe som allerede i dag er opp mot smertegrensen forhold til min inntekt.

Vindkraft på havet er eg meget forundret over det hele tatt er et tema. Etter et helt yrkesliv til havs en ting ganske sikkert. Kreftene som er i sving til havs er enorme. Slitasjen på vindturbiner til havs kan eg ikkje forstå annet enn blir et enormt vedlikehald prosjekt med store miljøpåvirkninger.