Forsiden

Høringssvar fra Veronica Garten

Dato: 30.09.2019

Sitat fra Sigmund Hågvars debattinnlegg i Adressa:

«Norsk natur bør være en kilde til livskvalitet, og ikke en kilde til depresjon. Stedstap heter det når du mister et sted du er glad i. Sorg heter det når fortvilelsen setter seg som en klo i ditt indre. Når den naturen som ga deg livskvalitet avviser deg med forbudsskilt og kasser med dynamitt. Når fiolene er sprengt til himmels og stillheten er avlyst, og alt som var vakkert og fint er borte, da dør noe inni deg. Men hvor skal jeg krysse av på høringsdokumentet for sorg? Hvor er rubrikken for sjelsødeleggelse? Hvor er rubrikken for at naturødeleggelsen var unødvendig?»

Nei til vindkraft!