Forsiden

Høringssvar fra Nei til vindkraftverk på Frøya

Dato: 24.09.2019

Stopp alle nye tildelinger av konsesjoner. Stans alle pågående konsesjoner gitt på dispensasjoner i LNF-områder som Miljødirektoratet og tidligere Direktoratet for Naturforvaltning har hatt store betenkeligheter i forhold til, slik som Frøya, Flatanger og Finnskogen!

Det er ikke nok at politikerne lover bot og bedring. Konsesjonsprosessen på Frøya er av en så tvilsom karakter at utbygginga må stanses umiddelbart. Her er både kommune og befolkning overkjørt. Dispensasjonen er gammel og gitt på helt andre premisser enn det som ble resultatet. Kommunen har snudd på grunn av at turbinene blir 50 meter høyere enn lovet. 80% av befolkninga på den flate, lille øya har sagt nei til å tilbringe framtida i en industripark. Folket og kommunen har benyttet anledningen de hadde ved dispensasjonen utløp til å ombestemme seg, og si nei. Etter dette er lokaldemokratiet overkjørt av Fylkesmann, olje- og energidepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet. Alt som har skjedd i denne saken er et skoleeksempel på boligpolitikk. Folk jages rundt på sin egen øy av store politistyrker. Trønder-energi og SWM fremviser en arroganse uten sidestykke. Frøyas eksempel har ført til at flertallet av landets kommuner sier nei! Denne tendensen vil fortsette så lenge Staten ikke innrømmer feil gjort på Frøya, og reverserer naturødeleggelsene!

Nå skyr en rekke trua og fredag arter denne øya. Den endemiske Smølalirypa har sitt siste tilholdssted her. Staten bryter glatt en rekke internasjonale konvensjoner med denne utbygginga, og vår regjering har skaffet seg et frynsete rykte langt utenfor våre landegrenser. MOTVIND Norge er startet som en nasjonal folkebevegelse, hovedsakelig på grunn av de tre nevnte områdene. Regjeringa svarer med å gjøre det umulige: bygge ut Haramsøya. Med den politikken som føres vil det bli vanskelig å finne muligheter for noen "rammeplan". Boligpolitikken har sørget for det. Vi ba velgerne sky de store "styringspartiene" ved årets kommunevalg. Det slo til, men ingen politikere i AP, H eller FrP nevner vindkraftmotstanden som grunn.

Motstanderne ser langt mer alvorlig på klimatrusselen enn disse partiene, vindkraftlobbyen og kraftselskapene. Vi deler Greta Thunbergs syn: dere tenker kun penger, og fortsatt høyt forbruk. Vi vil bruke den krafta vi alt har i norsk vannkraft, redusere forbruket og fase ut oljen! Dette er klimapolitikk som monner. Markedet skal ikke få spise natur. Naturtapet som politikerne tillater fører til klimakatastrofe alene. Eksport av norsk kraft til industrialiserte land gjøres for pengenes skyld, og for goodwill i EU. Alt det politikerne har gjort med sin mix av energi- og "klimapolitikk" har dessuten ført til et gap mellom by og land! Haramsøya skal gjøre Drammen grønn! Frøya skal gjøre München grønn! Oslo skal bli Europas grønne hovedstad på norske bygders bekostning. Ingen i statsapparatet har forstått hva nærnaturen betyr for folk, men Oslofolk forstår hva Oslomarka betyr for seg selv. Denne regjeringa har framvist en kynisme i alle disse sakene, og vi har sett at den samme kynisme rår i konsesjonsavdelinga i NVE! Motvind Norge vil kreve en uavhengig granskning av forvaltninga! I tillegg til å ødelegge norsk natur, åpner man for havvind! Ingen tror at man har konsekvensutredninger som forsvarer en slik satsning.

Vindkraftutbygging har kommet i vannet på grunn av en hensynsløs politikk.

Dersom regjeringa hadde ønsket klimaløsninger hadde de gått ut med et samfunnsoppdrag til alle forskningsfelt, men humanister og samfunnsforskerne har ikke fått mulighet til å finnet ut: hvordan omstille vi en befolkning til lavere forbruk; og vannkraftbransjen har ikke blitt gjort i stand til å være med på å besvare spørsmålet ut fra sine ressurser. Politikerne har ikke gitt et samfunnsoppdrag. De har gitt en bestilling, og lokale kraftselskap har inngått partnerskap med utenlandske aktører som har gjort kommunevise kraftselskap til gisler, og lagt norsk allemannsrett og hjemfallsrett i hendene på utenlandske investorer. Verre kan det ikke gjøres!

Derfor sier vi nei til mer naturtap.

Derfor krever vi at pågående utbygginger må stanses.

Kampen tiltar, og øker. Innrømmelser må komme!