Forsiden

Høringssvar fra Brit Velund

Dato: 30.09.2019

Vindturbinanlegg griper sterkt inn i biomangfoldet ved å rasere uberørt natur, drepe insekter, fugler og derav fredede fuglearter, andre dyr ved å rasere myrer. planter og mark som de er avhengig av for å bringe arten videre

Vindturbinanlegg vil ødelegge store myr og skogområder som fungerer som reservoar for CO2 og vann

Uberørt natur innehar en meget viktig rekreasjons og rehabiliteringspoteniale for oss mennesker både fysisk og mental helse

Lyden fra turbinene er meget forstyrrende for de som oppholder seg i nærheten og rapporter har allerede vist at lavfrekvente lydbølger som ikke er hørbare for menneskets øre kan være helseskadelig Lysglimt og bevegelser fra turbinene kan også oppleves som svært ubehagelig å evt fremkalle hodepine, aura og migreneanfall hos utsatte

I vårt kalde klima vil det danne seg is på turbinene og de må sannsynligvis avvises med kjemikalier som sendes rett ut i naturen Isklumper etc kan bli direkte farlig for de som oppholder seg i nærheten Sannsynlig kreves også vedlikehold med oljer etc som slenge ut i naturen Turbinene slites ogkan også havarere

Microplast blir sendt uti naturen som også viktig bidrag til matskapet vårt mht bær, fisk, sopp, etc som vil bli forurenset

Det finnes alternativer mht fornybar energi og dette bør utredes, Hva skal vi med vindturbiner / fornybar energi hvis hele det økologiske system med biomangfoldet brytes? Har noen drøftet redusert forbruk som f. eks strømforbruk i bolig nr 2 hytter og hus Alternativer? Forbedre allerede eksisterende vannkraftanlegg?

Energien fra vindturbiner er ustabil og planene er å sende strøm i kabler til München Stadtwerke og vi har ingen garanti for at vi får grønn energi tilbake

Det blir Tysk industri som vil administrere dette Den Norske lokalbefolkning vil ikke ha innvirkning mht skadene på sitt eget nærområde