Forsiden

Høringssvar fra Kjell Arne Olderkjær Larsen

Dato: 06.08.2019

Vil med dette på det sterkeste protestere mot planene om landbasert vindkraft. Flott natur og turområde for tusenvis av mennesker vil bli rasert og berørt . Dyreliv vil bli skadelidende . Kvinnheradsfjella har hatt en stadig økning i antall turgåere . Området blir brukt som rekreasjonsområde for familier , noe som gir oss helsegevinst og mange flotte opplevelser . Fuglebestanden er stadig økende og arter som nesten var forsvunnet er økende igjen . Nå ser vi stadig flokker med ryper . Vi ser ørn og storfugl . Den urørte naturen i Kvinnherad er unik og en av grunnene til at ungdom velger å flytte heim og stifte familie . Blir nok stor fraflytting i åra som kommer om det blir bygd vindmøller her . Sats heller på gode ordninger for å modernisere eksisterende vannkraftverk , og på sikt evt bygge møller til havs . Rasering av naturen vår vil aldri kunne reverseres . På tide at politikere og di som tar beslutninger i disse sakene lytter til folket og innbyggerne i di berørte kommunene . Folk har i hopetall meldt seg inn i diverse grupper mot bygging av vindmøller og dette bør være ett signal på at planene må skrinlegges .