Forsiden

Høringssvar fra Mirjam Nordby

Dato: 01.10.2019

Hei. Jeg har en enkel bønn, ikke ødelegg Norsk natur med vindmøller som ødelegger fugle og insekts livet! Ønsker heller ikke å se vindmøller i steden for fjell, fjord og natur, fordi Tyskerne skal ha strøm fra oss!