Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 454335

Dato: 01.10.2019

Vil ikke ha vindkraft på land! Ingen steder i landet og spesielt ikke i Trøndelag!