Høringssvar fra Terese Glosli Brynhildsen

Dato: 08.05.2019

Hei.

nei til Vindmøller

Det er galskap å ødelegge naturen og dyreliv på denne måten. Dette er å ta liv av kloden og menneskene. Mentalt og bokstavlig.

Det er Krise. La kloden leve!!!