Forsiden

Høringssvar fra Erik Stabell Rasmussen

Dato: 01.10.2019

Dropp nasjonal ramme,stopp all landbasert vindkraftutbygging umiddelbart,sats isteden på oppgradering av vannkraft samt krafttak for havvind