Forsiden

Høringssvar fra Carl Omlie

Dato: 22.05.2019

Har kikka på nokre av karta som NVE meinar er best egna.

Når ein sett opp 200 til 250 meter høge mastar, vil der i denne høgda vera vind uansett.

Derfor vil eg anbefala NVE og kikka nærmare på flat-landet aust i Noreg. Annlegg vil verta mykje billegar.

Vil tenka på kor mykje lokal- og nasjonal samfunnet har att.