Høringssvar fra Lise Deinboll

Dato: 29.09.2019

Vil med dette markere motstand mot vindkraftutbyggingen som nå pågår i stor skala. Oppgrader vannkraft, ned på forbruk, bruk andre virkemidler.

Vær varsom med inngripen i urørt natur, og bevar mangfold når det gjelder både landskap, dyr, fugler, insekter.

Ikke la næringsinteresser få gå på bekostning av dette.