Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 325625

Dato: 01.10.2019

VINDMØLLER , en trussel mot menneskeheten

Artene er avhengige av hverandre. Mister vi en art kan hele næringskjeden bli ødelagt, og hver art som forsvinner svekker sammenhengene i naturen som vi alle nyter fordeler av.

Også mennesket er truet når naturen er truet. Mer enn to milliarder mennesker er avhengig av ved for å lage energi, mens fire milliarder er avhengig av naturmedisiner. Og uten pollinerende insekter er tre firedeler av maten vår truet.

– Vi ødelegger selve grunnlaget som vår økonomi, levebrød, matsikkerhet, helse og livskvalitet er bygget på

Vi får aldri naturen tilbake!
DET BIOLOGISKE MANGFOLDET TRUES

STOPP RASERINGEN AV UBERØRT NATUR